18. međunarodni seminar o psihoterapijskom i psihosocijalnom pristupu u liječenju oboljelih od poremećaja s psihozom

U Dubrovniku se od 16. do 18. svibnja 2013. u Interuniverzitetskom centru, Don Frana Bulića 4, održava 18. međunarodni seminar o psihoterapijskom i psihosocijalnom pristupu u liječenju oboljelih od poremećaja s psihozom.

Tema ovogodišnjeg seminara je Značenje snova, fantazija i halucinacija kod oboljelih od poremećaja s psihozoma s naglaskom na razumijevanju ovih fenomena kao dijela ljudskog iskustva.

Nadamo se da će vas zanimljiv sadržaj seminara potaknuti na dolazak.

Seminar se odvija na engleskom jeziku.

Predsjednica ISPS Croatia
Prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

PROGRAM