6. hrvatski psihijatrijski kongres

6. hrvatski psihijatrijski kongres u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva održati će se 9-10. listopada u Zagrebu u hotelu Internacional.

Tehnički organizator je Spektar putovanja d.o.o. (kontakt: 01 4862600; jelena@spektar-holidays.hr)

OBAVIJEST (3,8 MB pdf)