Sve objave od zkerkez

Preminuo prof. emeritus dr. sc. Borben Uglešić

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

U sumrak dana 25.rujna 2020. u svojoj 94. godini života, preminuo je naš dragi učitelj i prijatelj, profesor emeritus Borben Uglešić. Doajen i nestor hrvatske psihijatrije, čovjek čije vizije i trude u više od 60 godina rada, danas baštinimo. Profesor Uglešić je u drugoj polovici 50.-ih godina prošlog stoljeća započeo svoj psihijatrijski put, iznjedrio i doveo splitsku, južnohrvatsku psihijatriju u kliničke i znanstvene vode. Zahvaljujući njegovim znanstveno-nastavnim zvanjima i svekolikom zalaganju, tadašnji psihijatrijski odjel splitske bolnice “Firule” je 1986. godine dobio status Klinike za psihijatriju koji je zadržan u kontinuitetu do danas. Iznimno je zaslužan za razvoj splitskog KBC i jedan od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Splitu.

Iako je 1998. “otišao” u formalnu mirovinu, nije stao!! Živio je cijeli svoj život psihijatriju, bremenitu i plemenitu disciplinu medicine, ali i više od medicine, postavši paradigma psihijatrije za Split i Dalmaciju. Brojne nagrade, priznanja i počasti za rad te zasluge u svim sferama života, svjedoče o “veličini” legendarnog profesora. Čovjeka čija jednostavnost, spontanost, pristupačnost, iznimna socijalna inteligencija i eruditski habitus te posebno uvijek prisutna duhovitost, su uvijek plijenile pažnju i emocije. Profesor koji je uvijek bio “naoružan” jednom zaraznom ljudskom toplinom koju je prenosio na sve nas koje je učio.

Profesor Uglešić u hrvatskoj psihijatriji i šire, ostavlja duboki trag kao čovjek kojemu su naročito destigmatizacija duševnih bolesnika, forenzička psihijatrija te socijalni i društveni značaj psihijatrije bili životni credo. S velikim poštovanjem i ponosom jer je bio naš, ćemo se sjećati dragog profesora, učitelja i njegove “brazde”.

Doc.dr.sc.prim. Trpimir Glavina, dr.med.
Predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Split
Pročelnik Katedre za psihijatriju MEFST

 

Call for abstracts – 29th Danube Psychiatric Symposium & 9th Croatian Congress on Psychopharmacotherapy

Navedeni događaji održat će se od 17.12. do 19.12.2020. u online odnosno virtualnom obliku.

Više o događaju pročitajte ovdje:

The main topic will be “Psychiatry, Medicine and Society: Homo Deus of the 21st Century and Challenges of Mental Health and Personalized Medicine” with special emphasis on predictive, preventive and person centered medicine and comorbidities, as well as on bridging personal, public and global mental health, compassionate society and empathic civilization. Personalized or P4 medicine and mental health have become very challenging and exciting topics of great interest and importance. There is no health without mental health as well as there is no sane, compassionate, and prosperous society without public mental health and empathic civilization without global mental health.

Four multidisciplinary sessions will be organized within the symposium with challenging topics:

  • Comorbidity, resilience, and epigenetics in psychiatry from the perspective of predictive, preventive, and person-centered medicine
  • Transdisciplinary integrative approach in psychiatry, personalized medicine, and creative psychopharmacotherapy
  • Psychiatry, spirituality, and religion from the perspective of public and global mental health
  • Psychiatry, ethics, and politics from the perspective of public and global mental health

We encourage you to register and send your abstracts and full conference papers through the congress website www.29dps.com.

  • abstract submission deadline – November 01, 2020
  • conference papers submission deadline – November 15, 2020

All accepted papers will be published, “in press” in our journal Psychiatria Danubina after the payment of the registration fee, and shortly before the congress in the print edition of the journal.

 

REGISTRIRAJTE SE

Najava javno zdravstvene kampanje „Kako prepoznati i pobijediti depresivni poremećaj“

Depresija je psihički poremećaj koji je u stalnom porastu u svijetu. Zbog tendencije stalnog povećanja
broja oboljelih, očekujemo da će u uvjetima pandemije Covidom-19, ovaj poremećaj postati
najozbiljniji javnozdravstveni problem.
Hrvatsko psihijatrijsko društvo će u suradnji sa svojim pokroviteljima i partenerima tijekom listopada,
studenog i prosinca 2020. provesti javno zdravstvenu kampanju edukacije i podizanje svijesti u
društvu o problemu depresije s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja depresije. Namjera je HPD-a,
ublažiti i smanjiti negativne učinke depresivnog poremećaja na cjelokupno hrvatsko društvo.
Nadamo se da će javno zdravstvena kampanja osposobit značajan dio populacije kao i zdravstevnih
stručnjaka i suradnika na polju mentalnog zdravlja, da pravovremeno prevenira, prepoznaje i
dijagnosticira depresivni poremećaj, kako bi se pomoglo što većem broju osoba u brzom povratku
njihovom normalnom životu.
Predsjednica Hrvatskog psihijatrijskog društva
Prof. dr.sc. Alma Mihaljević-Peleš

Preporuke HPD-a u vezi aktualne epidemije COVID-19

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje su u ranijem periodu bile pogođene zarazom koronavirusom.

HPD izdaje nekoliko preporuka za organizaciju psihijatrijske skrbi, opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica te mjere za samopomoć za opću populaciju.

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za organizaciju psihijatrijske skrbi i psihijatrijske intevrencije tijekom epidemije koronavirusom

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica općih bolnica i psihijatrijskih bolnica

Epidemija korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje – upute za samopomoć

Psihološka prva pomoć: upute za pomagače

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za psihofarmakološko liječenje psihijatrijskih stanja tijekom epidemije COVID-19

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za deeskalacijski postupak i komunikaciju s agresivnim bolesnikom

Preporuka Hrvatskog psihijatrijskog društva o promjeni termina „socijalno distanciranje“ u komunikaciji oko aktualne epidemije novim koronavirusom SARS-CoV-2: Tjelesna udaljenost neka znači emocionalnu bliskost

Covid-19 i dugodjelujući antipsihotici

 

Osim preporuka HPD, objavljujemo i prijevode važnih dokumenata koje su preveli naši kolege, a objavila su ih relevantne međunarodne stručne organizacije.

SKRB O PACIJENTIMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

PSIHOLOŠKI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI EPIDEMIJE COVID-19

KORONAVIRUS NA BOLNIČKOM ODJELU: NOVI IZAZOV ZA PSIHIJATRIJU

MOGUĆE POSLJEDICE KORONAVIRUSA NA OVISNIKE O DROGAMA

KAKO SE NOSITI SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

ZAŠTITA DOBROBITI ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 I DRUGIH ZARAZNIH BOLESTI

OPIJATSKA SUPSTITUCIJSKA TERAPIJA U VREMENU COVID-19

PSIHOLOŠKI UČINCI IZOLACIJE TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

PUŠENJE I COVID-19

COVID-19 I KONZUMENTI DROGA

 

Zahvaljujemo svim kolegama koji su sudjelovali u izradi preporuka i u prijevodima svih dokumenata, doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.sc. Stipe Drmić, dr.sc. Marko Ćurković, dr.sc. Ivan Ćelić, doc.dr.sc. Marina Letica Crepulja, doc.dr.sc. Anamarija Petek Erić, dr. Irena Rojnić Palavra, dr.sc. Aleksandar Savić, prof.dr.sc. Zoran Zoričić, prof.dr.sc. Marina Šagud, prof.dr.sc. Dalibor Karlović, doc.dr.sc. Vjekostav Peitl, dr. Anja Melada i dr. Ela Milutinović, te prof.dr.sc. Igor Filipčić i prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, te pozivamo sve kolege da pošalju sva nova saznanja i komentare, te prijevode novih tekstova kako bi ih mogli uvrstiti među postojeće dokumente čim ranije.

Preporuke su podržala psihijatrijska društva:

Hrvatsko društvo za ovisnosti, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Zoran Zoričić

Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Dalibor Karlović

Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ

Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Darko Marčinko

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof.dr.sc. Ninoslav Mimica

Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl.med.techn. Martina Filko Kajba

Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim.dr.sc. Vedran Bilić

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof.dr.sc. Miro Jakovljević

Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Igor Filipčić

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc.dr.sc. Nadica Buzina

Društvo za afektivne poremećaje, predsjednica prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peles

 


Izjava Hrvatskog psihijatrijskog društva o pristupu i liječenju osoba s duševnim smetnjama tijekom epidemije koronavirusom

Tijekom epidemije, kao i inače, dužnost naše struke je osigurati ista prava na somatsko liječenje zaraze koronavirusom kod svih skupina bolesnika. Stoga, kao posebno vulnerabilnu skupinu ističemo bolesnike s duševnim poremećajima, te izdajemo Mišljenje koje je zajednički stav psihijatrijskih društava. Ističemo spremnost naše struke na svaku pomoć koju kao psihijatri možemo osigurati.

Ovo mišljenje je zajednički stav psihijatrijskih društava.

DOKUMENT

HPD, predsjednica prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš

 

Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje, predsjenica prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš

Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Dalibor Karlović

Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ

Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Darko Marčinko

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof.dr.sc. Ninoslav Mimica

Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl.med.techn. Martina Filko Kajba

Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim.dr.sc. Vedran Bilić

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof.dr.sc. Miro Jakovljević

Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Igor Filipčić

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc.dr.sc. Nadica Buzina

 

Ovo Mišljenje je inicijalno pripremljeno od strane dr.sc. Marka Ćurkovića i doc.dr.sc.Martine Rojnić Kuzman te recenziran od strane dr.sc. Aleksandra Savića i prof.dr.sc. Alme Mihaljević Peleš.

Therapy 2.0

Therapy 2.0 je platforma koju smo (MEDRI-Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) izradili u okviru Erasmus+ programa sa partnerima iz  nekoliko europskih zemalja s ciljem educiranja psihoterapeuta i savjetovatelja za pružanje usluga putem novih tehnologija.

POVEZNICA

Therapy 2.0 nudi široki raspon online sadržaja organiziranih kroz module a koji se odnose na podizanje svijesti, edukaciju, podučavanje i informativne materijale za terapeute, savjetovatelje i savjetnike.

Therapy 2.0 Smjernice omogućuju savjetovateljima i psihoterapeutima da prenesu vještine svog rada licem u lice na online okruženje te na taj način pruže svoje usluge putem tehnologije. Nadalje, ove smjernice objašnjavaju načine na koji se mobilni uređaji integriraju u proces savjetovanja i psihoterapije i pokazuju kako tehnološke značajke ovih uređaja podržavaju aktivnosti koje se provode s klijentima/pacijentima. Napokon, smjernice pokazuju i kako pristupiti digitalnim urođenicima te kako se pobrinuti za to da oni prihvate savjete terapije.

Therapy 2.0 Dobre prakse adopunjuju Smjernice s 48 međunarodnih najboljih praksi. Odabrani primjeri dobre prakse pokazuju kako se on-line savjetovanje i online terapija koriste u europskim zemljama i šire. Oni su izvor informacija ali istovremeno i nadahnuća.

Therapy 2.0 Trening moduli mogu se koristiti kao tečaj za osobno potrebe ali i u nastavi ili kao grupni tečaj. Devet modula pokriva sve relevantne teme on-line savjetovanja i online psihoterapije: čitav spektar IKT alata, specifičnosti računalno posredovane komunikacije, pravna i etička pitanja, ekonomski i financijski aspekti, potrebne tehničke kompetencije, psihološki aspekti i kompetencije, te konačno, kako postupati prilikom savjetovanje temeljenog na IKT-u sa tražiteljima azila, izbjeglicama i maloljetnicima bez pratnje.

Therapy 2.0 Mobilne aplikacije održavaju isporuku savjetodavnih i terapijskih postupaka koji su pogodni za prijenos na mobilne uređaje. Mogu se koristiti kao virtualna informacijska i obrazovna okolina ali i kao sredstvo širenja online sadržaja.