EDUKAL 2017 – Zagreb 8./9. 12. 2017.

Treća edukativna konferenciju o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2017 održati će se 8. i 9. prosinca 2017. u zagrebačkom Hotelu International.

Sadržajan program (na kraju objave) predstavit će mnoge teme iz prakse liječenja, njege i skrbi osoba s demencijom, kao i praktične savjete i nove načine pristupa životu s demencijom uopće.

Posebna novost je lansiranje međunarodne inicijative Prijatelji demencije i u Hrvatskoj kojoj je cilj jačanje svijesti o problemima onih koji podnose najveće breme demencije. Bit će to prilika svakome sudioniku EdukAla da postane jedan od prvih Prijatelja demencije u Hrvatskoj.

Prijaviti se možete ili zatražiti dodatne informacije e-poštom – adresa je: edukal@alzheimer.hr ili telefonom (091 4004 138).

Na ovim stranicama naći ćete obrazac za prijavu na konferenciju.
Prijaviti se možete i e-poštom – adresa je: edukal@alzheimer.hr ili telefonom 091 4004 138.

Sudjelovanje na konferenciji boduje se sukladno pravilnicima stručnih komora – HLK, HKMS, HKSR, HKF.

PROGRAM