Godišnja nagrada za najaktivnije i najuspješnije članove Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata na znanstvenom području u protekloj godini

Dragi kolegice i kolege,

Jedan od ciljeva Sekcije mladih psihijatra i specijalizanata psihijatrije Hrvatske je unaprijeđenje i vrednovanje edukacije mladih psihijatara ispecijalizanata psihijatrije. Od 2007. godine Hrvatsko psihijatrijsko društvo dodjeljuje godišnju nagradu za najaktivnije i najuspješnije članove Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata na znanstvenom području u protekloj godini. Nagrada se dodijeljuje za članove HPD i Sekcije u sljedeće dvije kategorije:

  • CECE 2015 — nagrada za znanstveni i/ili stručni rad objavljen u 2015. godini u domaćim i inozemnim časopisima koji se referiraju u “Current Contents”. Nagradu će dobiti mladi psihijatar/ica koji je prvi autor/ica na radu objavljenom u časopisu sa najvećim čimbenikom odjeka (engl. impact factor) od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
  • PEHADE 2015 — nagrada za magistarski i doktorski rad obranjen u 2015. godini. Nagrade će dobiti sve osobe koje su od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine stekle naziv magistra ili doktora znanosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Ovogodišnja svečanost uručenja nagrada održate će se na “13. Hrvatskim psihijatrijskim danima” u Opatiji.

Rok za prijavu je 25.3.2016. Prijave morate poslati na službeni e-mail Sekcije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Srdačan pozdrav,

Predsjednica Sekcije mladih psihijatra i specijalizanata psihijatrije Hrvatske
Ivana Kekin, dr.med

Predsjednik HPD-a
Prof.dr.sc. Vlado Jukić