IV. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim vas obavještavamo da nas kolege iz BiH pozivaju na svoj kongres koji će se održati u Banja Luci u studenom ove godine.

Website Kongresa je www.upubih.com/4kongres

S poštovanjem
Vlado Jukić

POZIV