Međunarodna konferencija Nijanse psihoterapije

Druga međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) pod naslovom Nijanse psihoterapije održati će se 19. i 20. listopada 2013. u Zagrebu, u hotelu Panorama.  Na konferenciji će se u okviru stručnog programa raspravljati o aktualnom stanju i trendovima psihoterapije, dok će bogat popularni program namijenjen građanima, s nizom interaktivnih radionica, te savjetovanjem Vi pitate, psihoterapeut odgovara pokazati kako psihoterapija može pomoći u unapređenju kvalitete svakodnevnog življenja. Poziv je upućen psihoterapeutima različitih psihoterapijskih pravaca, istraživačima i ostalim stručnjacima s područja psihoterapije. Prijave se odvijaju na internetskoj stranici Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (www.savez-spuh.hr) do 1. rujna 2013. godine, na kojoj su i detaljnije informacije o samoj konferenciji.