Nacionalne kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Predstavljanje dokumenta Nacionalne kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja, koji predstavlja konsenzus psihijatrijskih društava Hrvatskog liječničkog zbora za liječenje depresivnog poremećaja održati će se 8. studenoga (petak) u 19 sati u sklopu Prvog međunarodnog kongresa o medicini usmjerenoj prema osobi, hotel Westin, Zagreb, Ulica Izidora Kršnjavog 1 (dvorana Maksimir).

Pozivnica