Najava 12. hrvatskih psihijatrijskih dana

Slijedeći, 12. hrvatski psihijatrijski dani održat će se, kao i do sada, u Opatiji od 8. do 11. travnja 2015.

Ovim pozivamo kolege da sažetke svojih izlaganja dostave isključivo u elektronskoj formi, do 15. veljače 2015., na ovu e-mail adresu.