Osnovano Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije

Poštovani članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva,

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je u sklopu HLZ-a osnovano Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije. Predsjednik društva je prof. dr. sc. Dalibor Karlović, a dopredsjednici su doc. dr. sc. Draženka Ostojić i doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl. Tajnik društva je doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, a rizničar dr. sc. Maja Vilibić. Članovi upravnog odbora su prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, doc. dr. sc. Marina Šagud, doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl, dr. sc. Maja Vilibić, dr. sc. Maja Živković, doc. dr. sc. Ante Silić, doc. dr. sc. Danijel Crnković i doc. dr. sc. Branka Vidrih.

Nadamo se da postoji interes za rad u društvu te sve zainteresirane upućujemo da se jave za članstvo na mail društva shizofrenijadrustvo@gmail.com sa sljedećim podacima: ime i prezime, titula, adresa, e- mail adresa, broj telefona/mob.

Članarine nema.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović
Predsjednik Hrvatskog društva za
shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije