Smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju

U organizaciji društava Hrvatskog liječničkog zbora (Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, Hrvatskog društva za afektivne poremećaje) i Hrvatskog psihijatrijskog društva, te uz podršku Udruge za promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“ izrađene su smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju „PSIHIČKI POREMEĆAJI SA PSIHOZOM I SHIZOFRENIJA“.

Voditeljica radne skupine:
Slađana Štrkalj Ivezić

Članovi radne skupine:
Branka Restek Petrović, Majda Grah, Maja Bajs Janović, Petrana Brečić, Dubravka Stijačić, Lana Mužinić, Perla Čaćić, Kristina Jandrić, Martina Grubiša, Zoran Bradaš, Zlata Pjević.

Recenzent:
prof. dr.sc.Ivan Urlić, dr.med.

SMJERNICE ZA PSIHOSOCIJALNE POSTUPKE I PSIHOTERAPIJU