“Specifičnosti pristupa i liječenja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji i psihoterapiji”

Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za Psihološku medicinu Medicinskog fakulteta, Sveučilište Zagreb
Klinički bolnički Centar Zagreb

pozivaju Vas

Predstavljanje prijedloga strateškog plana razvoja dječje i adolescentne psihijatrije i simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije
«SPECIFIČNOSTI PRISTUPA I LIJEČENJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJI I PSIHOTERAPIJI»
koji će se održati u četvrtak 2. lipnja 2016. od 12,30 do 18,45 sati
Hrvatski liječnički zbor, Velika dvorana, Šubićeva 9, Zagreb.

Program:
12,30- 13,00 Prijava na simpozij
13,00- 13,05 Uvodna riječ organizatora: Doc. dr. sc. Ivan Begovac i doc. dr. sc. Marijana Braš
13,05- 13,30 Predstavljanje prijedloga strateškog plana razvoja dječje i adolescentne psihijatrije za razdoblje od 1.1. 2016.- 31. 12. 2019.: Doc. dr. sc. Ivan Begovac; Doc. dr. sc. Mirjana Graovac; Prim. mr. sc. Jarmila Škrinjarić; (Referentni centar za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju pri Ministarstvu zdravlja RH; Klinika za psihijatriju, Zavod za adolescentnu psihijatriju, KBC Rijeka)
13,30- 14,00 Predavanje: Prof. dr. sc. Vesna Vidović
(Medicinski fakultet, Zagreb)
Specifičnosti pristupa i rada s roditeljima u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji i psihoterapiji
14,00- 14,30 Predavanje: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja; prof. Vesna Hercigonja Novković
(Poliklinika Kocijan)
Uloga vrtića i škola u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih- Da li imamo vrtiće i škole kakve nam trebaju?
14,30- 15,00 Predavanje: Doc. dr. sc. Zorana Kušević
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Slika i crtež u psihoterapiji djece i adolescenata
15,00- 15,15 Pitanja i diskusija
15,15- 16,00 Pauza i prijava
16,00- 16,30 Predavanje: Doc. dr. sc. Mirjana Graovac; Doc. dr. sc. Daniela Petrić; Doc. dr. sc. Ana Kaštelan
(Klinika za psihijatriju, Zavod za adolescentnu psihijatriju, KBC Rijeka)
Integrirano ambulantno, dnevno- bolničko i stacionarno liječenje u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji
16,30- 17,00 Predavanje: Doc. dr. sc. Ivan Begovac; prim. dr. sc. Gordan Majić; Mr. sc. Silvana Pleština; dr. Anđelina Bokić Sabolić; dr. Dubravka Galez Mihaldinec
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Stacionarno psihoterapijsko liječenje u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji
17,00- 17,30 Predavanje: Dr. Aleksandra Turković
(Opća bolnica Čakovec)
Iskustva i problemi liječenja djece i adolescenata u lokalnoj sredini
17,30- 18,00 Predavanje: Prof. Ella Selak Bagarić i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
(Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba)
Multidisciplinarni pristup u zaštiti mentalnog zdravlja djece
18,00- 18,15 Pitanja i diskusija
18,15- 18,45 Evaluacija i završna riječ

Simpozij je namijenjen liječnicima, psihijatrima, liječnicima školske medicine, pedijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima, odgajateljima, učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, profesorima rehabilitatorima, logopedima, medicinskim sestrama te drugim stručnjacima, koji sudjeluju u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenata. Sudjelovanje na simpoziju boduje se sukladno pravilniku o stručnom usavršavanju liječnika Hrvatske liječničke komore. Sudionicima će biti omogućen pristup power point prezentacijama s predavanja elektronskim putem, ako budu prikazivane. Kotizacija simpozija iznosi 350 kuna. Liječnicima na specijalizaciji i članovima HDDAPP-a je cijena 200 kuna. Dodiplomski studenti i umirovljeni liječnici su oslobođeni kotizacije. Ukoliko ste zainteresirani, kotizaciju možete uplatiti na sljedeći račun: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, HDDAPP, 10000 Zagreb, Šubićeva 9, Hrvatska, Žiro račun HLZ: 2360000–1101214818; Poziv na broj: 268-430; IBAN:HR7423600001101214818; Matični broj: 3271676;OIB: 60192951611; s naznakom: Za simpozij dječje psihijatrije! Nije više moguća uplata pri dolasku! Kontakt osoba: Dr. Ivan Begovac; Klinika za psihološku medicinu, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb; Fax: +385/ 4811-703; E mail: ivan.begovac@mef.hr Upiti isključivo faksom, mailom ili pismom. Molimo Vas da dođete oko 12,30 sati radi pravovremene prijave.

Ponavljamo, molimo uplatiti unaprijed, nije moguća više uplata pri dolasku!