Stručno-znanstveni skup: “Razvoj i poremećaji identiteta u adolescenciji”

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Ulica I. Kukuljevića 11, Zagreb organizira

STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP
pod nazivom

„RAZVOJ I POREMEĆAJI IDENTITETA U ADOLESCENCIJI“

Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
Velika dvorana
18. rujan, 2015. godine
od 12 do 16.30 sati

Jedan od osnovnih razvojnih zadataka adolescencije je stjecanje jedinstvenosti vlastite osobe, odnosno konsolidacija osobnog identiteta. Uslijed velikih bioloških promjena, složenijeg načina razmišljanja, redefiniranja sebe u okviru obitelji, razvoja novih oblika odnosa s vršnjacima i prilagodbe na sve veće zahtjeve obrazovnog sustava, adolescenti u ovoj fazi preispituju sebe i svoju okolinu. Ukoliko se kriza formiranja identiteta u adolescenciji pozitivno razriješi, osoba iz nje izlazi kao samostalna, samovjesna, jedinstvena ličnost sa stabilnim osobnim identietom što je najvažnije dostignuće rane mladosti i zalog budućeg uspješnog razvoja ličnosti.

Ukoliko se kriza identiteta u adolescenciji negativno, nepovoljno riješi, tada se javlja konfuzija ili difuzija identiteta koja podrazumijeva nedostatak integracije koncepta vlastitog selfa i drugih, odnosno osoba ne zna tko je i po čemu se razlikuje od drugih, te predstavlja osnovu za razvoj patologije ličnosti uključujući granični poremećaj ličnosti s čitavim spektrom maladaptivnih i disfunkcionalnih ponašanja.

Cilj stručnog skupa je upoznati stručnjake s procesom formiranja identiteta u adolescenciji, kao i odstupanjima u razvoju identiteta što čini osnovu za patologiju ličnosti, te dijagnostičke i terapijske mogućnosti usmjerene na patologiju identiteta u adolescenciji kao osnovne karakteristike poremaćaja ličnosti.

Ovaj stručni skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

Stručni skup se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a komorama ostalih stručnjaka biti će prijavljen ovisno o interesu sudionika.

PROGRAM

11.30 – 12.00 Registracija

12.00 – 12.30 Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Adolescencija – današnji pogledi i perspektiva

12.30 – 13.15 Prof. Klaus Schmeck, Chair of Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Basel/Switzerland:
Identity disturbance and the development of personality pathology in adolescence

13.15 – 13.45 Doc. dr. sc. Tomislav Franić, Ambulanta za dječju psihijatriju, Klinika za psihijatriju KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu:
Neurobiološke osnove adolescentnih turbulencija u formiranju identiteta

13.45 – 14.00 Diskusija

14.00 – 14.30 Pauza

14.30 – 15.00 Dr. Roman Nikolić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež:
Subkulturno oblikovanje identiteta u adolescenciji

15.00 – 15.45 Dr. Susanne Schlüter-Müller, Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Basel/Switzerland
Treatment of adolescents with severe identity disturbance

15.45 – 16.15 Doc. dr. sc. Darko Marčinko, Zavod za personologiju i poremećaje hranjenja, Klinika za psihijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Liječenje mladih sa smetnjama ličnosti u kasnoj adolescenciji na Zavodu za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb

16.15 – 16.30 Diskusija

Mjesto održavanja:
Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
Velika dvorana

Prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika.
PRIJAVNICA

Ispunjeni obrazac prijavnice molimo poslati na
E-mail: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr
ili na faks: 01 / 4822-501

Vrijeme održavanja:
18. rujan, 2015. godine
od 12 do 16.30 sati
Registracija sudionika od 11.30 sati

Potvrdu o uplati kotizacije molimo dostaviti na navedeni e-mail najkasnije 7 dana nakon primitka potvrde o prijavi.

Kotizacija: 400 kuna
Podaci za uplatu kotizacije biti će dostavljeni nakon potvrde prijave od strane organizatora.

Kontakt osoba za prijave:
Ana Mihajlović, dipl. oecc.
Tel: 01/4862-501
E-mail: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr

O PREDAVAČIMA IZ INOZEMSTVA:
Prof. Klaus Schmeck, dr. med. predstojnik je Klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Sveučilišta u Baselu. Voditelj je međunarodnog znanstvenog projekta AIDA (Assessment of Identity Development in Adolescence) koji istražuje razvoj i poremećaje identiteta u adolescenciji koji čine osnovu za razvoj poremećaja osobnosti te primjenu samoocjenskog upitnika za procjenu razvoja identiteta. Trenutno je u tijeku validacija upitnika u različitim zemljama, a suradnik na projektu iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež je prim. Dr. Zoran Juretić.

Dr. Susanne Schlüter-Müller, dječji je i adolescentni psihijatar koji radi u privatnoj praksi u Frankfurtu te na Klinici za dječju i adolescentnu psihijatriju Sveučilišta u Baselu. Koautor je znanstvenog projekta AIDA, kao i terapijskog programa za adolescente s težim poremećajima identiteta zajedno s prof. Klausom Schmeckom.