Tečaj: “Pitanja suradljivosti u dječjoj/adolescentnoj psihijatriji”

Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju organiziraju tečaj „Pitanja suradljivosti u dječjoj/adolescentnoj psihijatriji“. Tečaj će se održati 6. listopada 2017. godine u Predavaonici u Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka i biti će bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara. Financiranje tečaja pratiti će Hrvatsko psihijatrijsko društvo i KBC Rijeka, dok je Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju suorganizator. Kotizacija se može uplatiti i na sam dan održavanja tečaja, što je ujedno preduvjet za upis bodova.

Voditelj tečaja: Izv. prof. dr.sc. Mirjana Graovac, Pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Krešimirova 42.

PROGRAM (finalni)
PISMO NAMJERE