Tečaj profesionalnih vještina

Tečaj profesionalnih vještina održati će se, pod vodstvom prof. Normana Sartoriusa (AIMH, Švicarska), u Osijeku od 07.- 09. listopada 2013. u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije. Na tečaju će se, međuostalim, obrađivati teme o komunikacijskim vještinama, kako osmisliti istraživački projekt, organizirati sastanak, održati predavanje, napisati životopis i sl. Ovakav tečaj uspješno je održan prije dvije godine u Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, i namijenjen je ponajviše mladim liječnicima specijalizantima.
Rok prijave je do 1. kolovoza 2013.

Adresa na koju idu prijave:
leadership.skills.course@gmail.com

U privitku su pozivnica, program i prijavnica za tečaj