Tečaj „SUVREMENO LIJEČENJE ANKSIOZNIH POREMEĆAJA“

Anksiozni poremećaji su sve značajniji javnozdravstveni problem, zbog sve veće učestalosti, komorbiditetnih simptoma i poremećaja, njihovog neprepoznavanja i neliječenja. Često se događa da se ti poremećaji neadekvatno liječe. Sve ovo povezano je s povećanim troškom liječenja osoba s anksioznim poremećajima, upućivanjima na nepotrebne pretrage, ali i onesposobljenošću i dizabilitetom tih bolesnika te dugotrajnim bolovanjima.

Zbog svega navedenog će se u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ponovno održati tečaj trajnog usavršavanja I kategorije „Suvremeno liječenje anksioznih poremećaja“. Ovaj treći po redu tečaj ima naslov „Liječenje temeljeno na dokazima“. Naglasak ovogodišnjeg tečaja je na učinkovitoj i terapiji koja se temelji na dokazima, a koja se sastoji od kombinacije racionalne farmakoterapije i psihoterapije kognitivno-bihevioralnog tipa.

Tečaj je namijenjen edukaciji liječnika psihijatara, specijalizanata psihijatrije, liječnika obiteljske medicine i liječnika drugih specijalnosti jer je važno njihovo osposobljavanje za pravovremenim dijagnosticiranjem i liječenjem anksioznih i drugih komorbiditetnih poremećaja.

Tečaj će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Financiranje tečaja odvijat će se uz praćenje Hrvatskog psihijatrijskog društva, odnosno Hrvatskog društva za afektivne poremećaje HLZ-a. Najam izložbenog prostora je 2000,00 kn/m², oglas u priručniku jedna stranica 5000,00 kn, podjela promotivnog materijala 5000,00 kn. Kotizacija za liječnike specijaliste psihijatre, liječnike obiteljske medicine i liječnike drugih specijalnosti je 1000,00 kn,  a za specijalizante 500,00 kn.

Mjesto: Dvorana „Hahn“ Edukacijski centar KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

Vrijeme: 8. lipanj 2018.

Voditelj tečaja: Prof. dr. sc. Dražen Begić

PROGRAM