Znanstveni skup: „Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena“

Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Organizatori: Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja, Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta KBC Zagreb, Centar za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Voditelji znanstvenog skupa: prof.dr.sc. Darko Marčinko i prof.dr.sc. Vlasta Rudan

Datum održavanja: 4. i 5.ožujka 2016. godine (petak i subota)

Mjesto održavanja: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 10 000 Zagreb, Strossmayerov trg 14

Komunikacija je jedan od temeljnih civilizacijskih fenomena. Psihoanalitičke teorije u značajnoj mjeri uključuju razumijevanje kako svjesnih tako i nesvjesnih dijelova ličnosti, koji su od iznimne važnosti u procesu komunikacije. Tijekom znanstvenog skupa biti će prikazan osvrt na rezultate ranijih kao i novijih istraživanja, vezanih uz psihoanalitičke teorije razumijevanja komunikacije, kako u psihoterapiji tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Kroz prikaz filma „Ona“ te psihodinamsku analizu emocionalnih obilježja junaka filma, opisat ćemo, među ostalim, nedovoljno istraženu ulogu nesvjesnih faktora u procesu komunikacije. Želja organizatora skupa je prikazati uz teorijske koncepte i konkretne primjere (kroz predavanja, film i prikaze kliničkih slučajeva), a s krajnjim ciljem poboljšanja razumijevanja kompleksnog fenomena komunikacije.

Uz znanstveni skup „Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena“, izlazi i knjiga istog naziva u izdanju Medicinske naklade. Knjigu je moguće kupiti tijekom održavanja znanstvenog skupa. Kao i kod ranijih knjiga, koje smo uređivali („Suicidologija“, 2011.; „Narcistični poremećaj ličnosti“, ožujak 2013.g.; „Poremećaji hranjenja“, listopad 2013.g.; „Od nasilja do dijaloga“, travanj 2014.g.; „Žalovanje“, prosinac 2014.g.; „Poremećaji ličnosti: stvarni ljudi, stvarni problemi“, svibanj 2015.g.), tako i sada vezujemo izdavanje knjige uz stručni skup, tematski povezan sa sadržajem knjige.

Skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, obiteljske, školske medicine i javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, školskim pedagozima kao i svima zainteresiranim za ovu temu.


KOTIZACIJA

Kotizacija skupa iznosi 600,00 kuna za specijaliste medicinskih specijalnosti te kliničke psihologe. Za specijalizante, socijalne padagoge, školske pedagoge i psihologe, rehabilitatore, logopede i druge sudionike kotizacija iznosi 300,00 kuna. Umirovljenici i studenti oslobođeni su plaćanja participacije.

Uplate se trebaju izvršiti na žiro račun Hrvatskog društva za psihoanalitičku psihoterapiju, broj žiro računa: HR 4524020061100090380 Erste banka s naznakom za Znanstveni skup „Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena” ili pri registraciji skupa kod mr.sc. Milke Kvakić. U slučaju ranije uplate potrebno je sa sobom donijeti priznanicu o izvršenoj uplati.

Znanstveni skup će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore kao i Hrvatske psihološke komore.

Prijave za Skup, molimo poslati tajnicima znanstvenog skupa: 

Za liječnike: Duško Rudan, dr.med. E-mail: dusko.rudan@gmail.com
Za ostale stručnjake: Nenad Jakšić, mag.psih. E-mail: nenad_jaksic@yahoo.com
Tel. 01-2388394
Fax. 01-2388329

Prijava i registracija će biti moguće i pri dolasku na skup.

Za dodatne informacije kontaktirati organizatora skupa (prof.dr.sc.Darko Marčinko) na E-mail: darko.marcinko@zg.t-com.hr
Organizatori:

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja, Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta KBC Zagreb, Centar za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PROGRAM
PRISTUPNICA