Seminar: Psihodrama u radu s anksionim poremećajima

Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i KBC-a Zagreb organiziraju 27. i 28. listopada 2012, u Kišpatićevoj 12, Zagreb, otvoreni psihodramski seminar „Psihodrama u radu s anksionim poremećajima“. Voditelji seminara su Dušan Potkonjak, dr.med., spec. neuropsihijatar, i Zoran Ilić, dr.med., spec. psihijatar. Sudionici seminara dobivaju certifikat o sudjelovanju s ukupno 14 sati psihodramskog rada. Prijave i informacije za seminar putem elektroničke pošte v.michel.kranjec@gmail.com.

Psihodrama anksiozni poremećaji 2012