9. hrvatski psihijatrijski dani

Stručni skup “9. hrvatski psihijatrijski dani” održan je u razdoblju od 12.-15. travnja 2012.g. u Opatiji u hotelu Ambasador. Na skupu je sudjelovalo 280 sudionika. Aktivni izlagači predstavili su svoje radove u znanstvenom dijelu programa koji se sastojao od 20 usmenih izlaganja i 52 rada koji su predstavljeni kao posteri u ukupno dvije poster sekcije. Nagrade za najbolje prikaze u kategorije usmenih izlaganja dobili su: Zoran Čavajda, dr. med., Suzana Vlatković, dr. med., Ivana Sindik, dr. med., i Snježana Milanović, dr. med. Nagrade za najbolje prikaze u kategorije postera dobile su: prim. dr. sc. Nadica Buzina i mr. sc. Daniela Petrić. Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za najbolji objavljeni znanstveni rad.

Uz znanstveni dio programa, na skupu su održani i drugi sadržaji. Održana je 21. redovna godišnja i 9. izvanredna izborna Skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva. Održan je okrugli stol na temu “Razgovor o hrvatskoj psihijatriji – nekada i sada” u kojemu su sudjelovali umirovljeni profesori psihijatrije  prof.dr.sc.E.Klain, prof.dr.sc.N.Mandić, prof.dr.sc.V.Folnegović Šmalc i prof.dr.sc.B.Uglešić, a moderator je bio prof.dr.sc.V.Jukić. Predstavljena je knjiga “Psihijatrijsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju” čiji su autori Ante Bagarić i Miroslav Goreta, a o knjizi su na predstavljanju, osim autora, govorili i njezini recenzenti prof.dr.sc.Vlado Jukić, prof.dr.sc.Danije Buljan i prof.dr.sc.Mate Mihanović. Održan je i “Susret i razgovor s ekpertom- prof.dr.sc.E.Klain” na kojemu je prof.dr.sc.E.Klain kao ekspert bio na raspolaganju za pitanja i komentare iz područja psihoterapije. Prim.dr.Vlasta Štalekar prikazala je zbirku fotografija sa putovanja na Island. U organizaciji Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata iz psihijhatrije održana je radionica pod nazivom “Škola kibernetike i sistemske terapije”.