EDUKACIJA Prof. Dr. Thomasa M. Achenbacha u Osijeku

Društvo psihologa Osijek organizira edukaciju pod nazivom “Practical Applications of the Achenbach System of Empirically Based Assessment” koju bi održali prof.dr.sc. Thomas M. Achenbach i prof.dr.sc. Leslie A. Rescorla. Edukacija je namijenjena psiholozima i psihijatrima.

Edukacija će se održati u subotu 13. travnja 2013. na Filozofskom fakultetu u Osijeku (Lorenza Jagera 9, Osijek) od 9:00 do 14:00 sati.
Cijena edukacije iznosi 400,00 kn. Kotizaciju treba uplatiti na žiro račun Društva psihologa Osijek:
Društvo psihologa Osijek
Lorenza Jagera 9
31000 Osijek
Žiro račun: 2500009-1102041628
opis plaćanja: Edukacija dr. Achenbach

Uplatnicu treba poslati na mail: psiholozi.osijek@gmail.com ili faxirati na broj: 031/ 372-133 s naznakom da li se radi o polazniku edukacije psihologu ili psihijatru.

Bit će osiguran prevoditelj tijekom cijele edukacije, tako da će se edukacija moći pratiti i na engleskom i na hrvatskom jeziku.

Edukacija će se bodovati u skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i Hrvatske liječničke komore.

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) instrumenti za procjenu djece pokrivaju značajne aspekte dječje psihopatologije, a valjanost, pouzdanost i efikasnost ovog sustava potvrđena je u preko 7000 publikacija. Više od 9000 autora koristilo je ove instrumente u više od 80 zemalja svijeta. Ovi instrumenti procjene su dimenzionalni i probleme ponašanja i emocija grupiraju u sindrome, koji formiraju dvije grupe: internalizirane i eksternalizirane sindrome. ASEBA instrumenti su jedan od najčešće korištenih instrumenata za procjenu psihopatologije te je edukacija stručnjaka o primjeni ovih instrumenata prvi korak i poticaj za pokretanje istraživanja koja će omogućiti bolje razumijevanje mentalnog zdravlja djece. Profesor Achenbach i prof. Rescorla će svojom edukacijom prikazati razvoj ASEBA instrumenata, kao i praktične primjene ovih instrumenata.
Tajnica DPO-a,
dr.sc.Tena Velki
Društvo psihologa Osijek – DPO
Lorenza Jagera 9
31000 Osijek
e-mail:psiholozi.osijek@gmail.com
mob: 098 926 48 67
OIB: 86868267719
Žiro račun: 2500009-1102041628