Nagrade autorskih radova

Hrvatsko psihijatrijsko društvo u sklopu 9. hrvatskih psihijatrijskih dana, koji su se održali u Opatiji od 12. do 15. travnja 2012. godine dodijelilo je nagrade za najbolje prikaze.
U kategoriji usmenih izlaganja nagrađeni su:

  1. Zoran Čavajda, dr. med., na temu „Lamotrigin u liječenju shizofrenije“,
  2. Suzana Vlatković, dr. med., na temu „Pisa sindrom kod bipolarnog poremećaja raspoloženja“,
  3. Ivana Sindik, dr. med., na temu „Razlog transfera HIV pozitivnog pacijenta sa metadonske na buprenorfinsku terpiju“,
  4. Snježana Milanović, dr. med., na temu „Kako liječiti shizofrenog bolesnika nakon što smo iscrpili sve psihofarmakoterapijske mogućnosti“.

U kategoriji postera nagrađene su:

  1. prim. dr. sc. Nadica Buzina, na temu „Diferencijalno dijagnostičke dileme u pacijenta koji je počinio teško ubojstvo“,
  2. mr. sc. Daniela Petrić, na temu „Školska fobija ili prodrom psihotičnog poremećaja“.

Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za znanstveni rad pod naslovom „Exaggerated platelet reactivity to physiological agonists in war veterans with posttraumatic stress disorder“ koji je objavljen u časopisu Psychoneurowndocrinology.