Najava međunarodnog kongresa – medicina usmjerena čovjeku

Prvi međunarodni kongres, 1st International Congress of the International College of Person-centered Medicine, održat će se u Zagrebu od 7. – 10. studenog 2013. godine.

Kongres je namjenjen edukaciji liječnika, sestara, psihologa, socijalnih radnika, farmaceuta, zubara, kreatora zdravstvene politike, studenata, predstavnika pacijenata, javnozdravstvenih djelatnika…

Kontakt: Penta d.o.o., PCO, I. Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Tel: (+385 1) 462 8615, Fax (385 1) 455 3284; Web: www.penta-zagreb.hr; E-mail: ana.jurasic@penta-zagreb.hr

Za više informacija i prijavljivanje na skup posjetite web stranicu kongresa: http://www.icpcmzagreb2013.com