Natječaj za dodjelu nagrade „Dr. Ivo Žirovčić“

Hrvatsko psihijatrijsko društvo

raspisuje

 NATJEČAJ 

za dodjelu nagrade „Dr. Ivo Žirovčić“

I.

Nagrada se dodjeljuje članu Hrvatskog psihijatrijskog društva, autoru najbolje vrednovanog stručnog ili znanstvenog rada objavljenog u četverogodišnjem razdoblju od 2010. do 2014. godine (između V. i VI. Hrvatskog psihijatrijskog kongresa).
Nagrada se sastoji od plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa od 5.000,00 kn.

II.

Kandidate mogu predlagati svi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva.

III.

Prijedlog za dodjelu nagrade, uz presliku publikacije koja se predlaže za nagradu, dostavlja se Povjerenstvu za dodjelu nagrade najkasnije do 6. listopada 2014. 2014. godine na adresu Hrvatskog psihijatrijskog društva, Zagreb, Bolnička cesta 32 s naznakom – Za nagradu „Dr. Ivo Žirovčić“.