Novi zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

U izradi je novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te se vode rasprave o nacrtu prijedloga novog Zakona koje ukazuju na  zanimljivost, ali  i na dileme i različita razmišljanja i stavove, kako kod psihijatara tako i kod pravnika. U prilogu je Nacrt prijedloga Zakona i osvrt na njega kroz Otvoreno pismo Igora Molnara, dr. med., specijalista psihijatra.

 NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA

 OTVORENO PISMO