Peti međunarodni kongres medicine usmjerene prema osobi

Peti međunarodni kongres medicine usmjerene prema osobi (5th International Congress of Person Centered Medicine) koji će se održati u Zagrebu od 23.-25. listopada 2017. godine. Vodeća tema ove godine biti će onkologija, odnosno kako primijeniti koncept medicine usmjerene prema osobi u radu s onkološkim bolesnicima. Na kongresu će biti obuhvaćene brojne teme, od zdravstvene promocije i prevencije, preko različitih modaliteta liječenja, suportivne onkologije, palijativne medicine, psihoonkologije, komunikacijskih vještina u onkologiji, umjetnosti i onkologije pa do zdravstvenih politika i rada udruga pacijenata.

Više o kongresu OVDJE i OVDJE (na engl.).