Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja I kategorije „SUVREMENI PRISTUP TRANSSEKSUALNOSTI“

Dugi niz godina transseksualnost (TS) je svrstavana u kategoriju duševnog i/ili tjelesnog poremećaja. Situacija se vremenom mijenjala tako da se kod ovih osoba somatskom i psihologijsko-psihijatrijskom evaluacijom utvrđuje (ne)postojanje primarnog poremećaja. Ako se ne radi o psihijatrijskoj/somatskoj podlozi, transseksualnost „izlazi“ iz kategorije poremećaja i predstavlja entitet sam po sebi. Takve osobe mogu pristupiti kompleksnom procesu promjene spola, koji se temelji na biopsihosocijalnom pristupu, a uključuje kirurški, endokrinološki, psihološko-psihijatrijski te pravno-legislativni tretman.

Pristup transseksualnim osobama u Republici Hrvatskoj ne slijedi iskustva razvijenih zemalja. U Hrvatskoj nema smjernica koje bi na znanstveno-stručan način pratile dijagnosticiranje i tretman ovih osoba.

Ovaj tečaj ima za cilj prikaz postojećeg stanja te suvremeni interdisciplinarni pristup transseksualnim osobama.

Tečaj je namijenjen specijalizantima i specijalistima psihijatrije, kliničke psihologije, endokrinologije, kirurgije, ginekologije i svima onima koji se u svakodnevnom radu susreću s transseksualnim osobama.

Kotizacija za tečaj iznosi 600 kuna za specijaliste i 400 kuna za specijalizante.

Bez pomoći farmaceutske industrije ovakav tečaj bi bilo teško organizirati. Stoga pozivamo zainteresirane sponzore za sudjelovanje. Sponzorstva i donacije mogu se realizirati na način zakupa izložbenog prostora (1m² 2500 kuna), podjela promotivnog materijala za vrijeme tečaja 3000 kuna, reklama u priručniku 5000 kuna, financijska pomoć pri tiskanju priručnika ili na neki drugi način.

Tečaj će se održati 10. svibnja 2013. u dvorani „Botteri“ Edukacijskog centra KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

Voditelji tečaja su prof. dr. sc. Dražen Begić i prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

Sve dodatne informacaije mogu se dobiti kod tajnika tečaja (gosp. Mario Cvek, tel. 4566966, mob. 091 5392866, fax. 4590270, e-mail: mcvek@mef.hr) ili voditelja.

PRIJAVNICA

PROGRAM TEČAJA