Poziv za 23. redovnu skupštinu Hrvatskog psihijatrijskog društva

Na osnovi čl. 11. Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva sazivam 23. redovnu skupštinu Hrvatskog psihijatrijskog društva.

Skupština će se održati dana 10. travnja 2015. godine u 18,30 sati u Opatiji u hotelu “4 opatijska cvijeta“.

Dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika 22. redovne i izborne godišnje skupštine Hrvatskog psihijatrijskog društva
  2. Izmjene i dopune Statuta – usklađenje sa novim Zakonom o udrugama
  3. Rasprava o problemima s kojima se psihijatrijska medicinska struka kao i psihijatri susreću u ovom društvenom trenutku
  4. Izvješće Predsjednika HPD-a o radu u od prošle izborne skupštine do sada
  5. Izvješće o financijskom poslovanju
  6. Izvješće Nadzornog odbora
  7. Rasprava i glasovanje o izvješćima
  8. Razno

Predsjednik HPD-a:
prof. dr. sc. Vlado Jukić