Poziv za slanje sažetaka za 7. kongres o Alzheimerovoj bolesti

Sudionici Kongresa koji žele održati usmeno izlaganje ili prezentirati poster moraju poslati sažetak na hrvatskom ili engleskom jeziku do 1. srpnja 2014.

Više o pozivu i cijelom programu Kongresa OVDJE.