Predavanje „NEUROPSYCHIATRY AND THE DIAGNOSES AT THE BORDERLAND OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY“, 5. ožujka 2014.

U Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, u srijedu 5. ožujka 2014. godine s početkom u 13,00 sati, dr. sc. Ivana Rosenzweig održat će predavanje pod naslovom „NEUROPSYCHIATRY AND THE DIAGNOSES AT THE BORDERLAND OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY“.

Dr. sc. Ivana Rosenzweig diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1996. Zvanje doktora znanosti (znanstveno polje neurofiziologije) stekla 2000. na Trinity College, Sveučilište u Cambridge-u, Velika Britanija. Stručno usavršavanje na RIKEN Institutu za mozak u Japanu i Weizmannovom Institutu u Izraelu. Područja stručnosti su neuropsihijatrija, medicina spavanja i epileptologija. Znanstveni interesi: neuroznanost spavanja, talamokortične disritmije u neuropsihijatrijskim bolestima i starenju. Predavala fiziologiju na studiju medicine Sveučilišta u Cambridge-u, a posljednjih deset godina radi prvo kao specijalizant, a onda specijalist Neuropsihijatrije na Sveučilišnim bolnicama u Cambridge-u i Londonu, Velika Britanija. Predaje dio predmeta postdiplomske neuropsihijatrije za Europsku Akademiju za Epilepsiju (VIREPA).