“Psihijatrijsko-pravni aspekt nasilničkog ponašanja”

U Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče održat će se u četvrtak 15. studenog 2012. godine od 10,00 do 14,00 sati simpozij pod nazivom “Psihijatrijsko-pravni aspekt nasilničkog ponašanja”.

Organizatori simpozija su Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko društvo za forenzičnu psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za psihijatriju i pravo, a održat će se povodom Dana Bolnice (133. obljetnica Bolnice „Vrapče“!)

Tema ovog simpozija determinirana je činjenicom da je nasilje u društvu i obitelji sve češće i da predstavlja vrlo ozbiljan društveni, obiteljski, pravni, pedagoško-psihološki, psihijatrijski, pa i politički, problem. Problem nasilničkog ponašanja postao je predmet interesa svih slojeva društva i stručnjaka različite provenijencije. To se očituje nizom stručnih skupova – savjetovanja, okruglih stolova, radionica, simpozija koje se zadnjih godina organiziraju diljem naše zemlje. Samo je na stručnim sastancima bolnice „Vrapče“ do sada u nekoliko navrata problem nasilja billa tema stručnih rasprava. U lipnju 2004. godine u „Vrapču“ je održan simpozij i okrugli stol pod naslovom „Nasilje u obitelji“.

Nakon desetak godina pomnog praćenja problema nasilja iz psihijatrijske perspektive, a u kontekstu kada društvo preko svojih institucija od psihijatrije kao struke traži pomoć u rješavanju ovog problema, odlučili smo organizirati simpozij na temu psihijatrijsko-pravnog aspekta nasilničkog ponašanja. Namjera nam je problem nasilničkog ponašanja obraditi s pravnog (kaznenog, prekršajnog i s aspekta Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji), s psihološkog, psihijatrijskog, socijalnog i etičkog aspekta te s aspekta nadzora provođenja mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i psihosocijalnog tretmana nasilnika što ih provode uredi za probaciju Ministarstva pravosuđa. Poseban naglasak stavljamo na problem izricanja mjere i provođenja obveznog psihijatrijskog liječenja i psihosocijalnog tretmana nasilnika. Cilj nam je, nakon što konstatiramo probleme, definirati područje odgovornosti svih sudionika u procesu tretiranja osoba koje manifestiraju nasilničko ponašanje.

Nadamo se da će simpozij završiti prijedlogom organizacije mreže forenzičko-psihijatrijskih centara (ambulanti) za izvanbolničko liječenje osoba kojima je izrečena mjera sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja.