“Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma”

Tečaj I. kategorije  “Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma” održati će se 1.3. i 2.3.2013. godine na Medicinskom fakultetu u  Osijeku (Videokonferencijska sala).

Tečaj je bodovan od Hrvatske liječničke komore sa 15 bodova  za slušače. Tečaj je prijavljen i Komori medicinskih sestara i  Hrvatskoj komori psihologa i bodovan prema njihovim pravilnicima.

 

PROGRAM TEČAJA