Sastanak Upravnog odbora HPD-a

Dana 23. rujna 2012. godine u Osijeku je održan sastanak Upravnog odbora HPD-a.

Na sastanku je razmotrena aktualna situacija u Hrvatskom psihijatrijskom društvu. Verificirana je odluka predsjednika Društva o održavanju simpozija povodom 10. listopada Dana mentalnog zdravlja. Simpozij će se održati 10. listopada 2012. u prostorijama Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb.

Odlučeno je da će se 10. hrvatskih psihijatrijski dani održati u Opatiji od 4. do 6. travnja 2013. godine.
Dogovoren je sastanak Upravnog odbora i Savjeta Društva za 10. listopada 2012. godine.