Arhiva oznaka: HR publicistika

Hrvatska psihijatrijska publicistika

Psihijatrijski udžbenici

 1. Radoslav Lopašić i dr.:  Psihijatrija, Beograd-Zagreb, 1961.
 2. Josip Glaser: Opća psihopatologija, Zagreb, 1963.
 3. Duška Blažević, Vladimir Hudolin. Mentalna higijena, Beograd-Zagreb, 1972.
 4. Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić i dr.: Dinamska psihologija i psihoterapija, Zagreb, 1975.
 5. Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić, Maja Beck-Dvoržak: Medicinska psihologija, Zagreb, 1979.
 6. Vladimir Hudolin: Psihijatrija, Zagreb, 1981.
 7. Staniša Nikolić: Psihoterapija dječje i adolescentne dobi, Zagreb, 1982.
 8. Vasko Muačević i suradnici: Psihijatrija, Zagreb,1995.
 9. Eduard Klain i suradnici: Grupna analiza, Zagreb, 1996. (2. izdanje 2008.)
 10. Eduard Klain i suradnici: Psihološka medicina, Zagreb, 1999.
 11. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Ante Došen i dr.: Mental retardacija, Zagreb, 2000.
 12. Davor Moravek: Psihijatrija za medicinske škole, Zagreb, 2000.
 13. Ljiljana Moro, Tanja Frančišković, i suradnici: Psihijatrija, Rijeka, 2004.
 14. Staniša Nikolić, Marija Marangunić i suradnici: Dječja i adolescentna psihijatrija,  Zagreb, 2004.
 15. Dragica Kozarić-Kovačić, Mirjana Grubišić-Ilić, Velinka Grozdanić: Forenzička psihijatrija, Zagreb, 2005. (2. izdanje)
 16. Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc: Nuspojave psihofarmaka, Zagreb, 2005.
 17. Ljubomir Hotujac i suradnici: Psihijatrija, Zagreb, 2006.
 18. Duberavka Kocijan-Hercigonja i suradnici: Biološke osnove i terapija ponašanja, Zagreb, 2006.
 19. Biserka Sedić: Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Zagreb, 2006.
 20. Mladen Lončar,  Neven Henigsberg i suradnici: Psihičke posljedice traume,  Zagreb, 2007.
 21. Eduard Klain, Rudolf Gregurek i suradnici: Grupna psihoterapija za medicinske sestre i tehničare, Zagreb, 2007.
 22. Goran Arbanas: Psihijatrija, Jastrebarsko, 2008.
 23. Danijel Buljan, Mirna Šitum i dr.: Psihodermatologija, Jastrebarsko, 2008.
 24. Tanja Frančišković, Ljiljana Moro i suradnici: Psihijatrija, Zagreb, 2009
 25. Đulijano Ljubičić: Duhovnost i psihijatrija, Rijeka, 2009.
 26. Đulijano Ljubičić i suradnici: Suicid i duhovnost, Rijeka, 2010.
 27. Đulijano Ljubičić i suradnici: Depresija i duhovnost, Rijeka, 2010.
 28. Slađana Štrkalj-Ivezić i suradnici: Rehabilitacija u psihijatriji, Zagreb,  2010.
 29. Rudolf Gregurek: Psihološka medicina, Zagreb, 2011.
 30. Dražen Begić: Psihopatologija, Zagreb, 2011.

Psihijatrijski priručnici

 1. Bohaček Nenad i sur.: Psihijatrijska farmakoterapija maničkih i depresivnih stanja, Beograd, Zagreb, 1966.
 2. Branko Bedenić, Josip Čičak i dr.: Ispitivanje psihoza u Hrvatskoj, I. dio, Zagreb, 1969.
 3. Duška Blažević, Neda Bućan i dr., Psihoterapija.
 4. Vladimir Hudolin, Fric Špicer: Alkohologija – ocjena invalidnosti i preostale radne sposobnosti alkoholičara, Zagreb, 1972.
 5. AA.VV., Odabrana poglavlje iz psihijatrije za liječnike opće medicine, Zagreb, 1974.
 6. Mladen Begrhofer, Fric Špicer: Neuroze s obzirom na radnu sposobnost: priručnik za ocjenu invalidnosti, Zagreb, 1975.
 7. R. Turčin, S. Milić: Osnovi sudske psihijatrije, Osijek, 1980.
 8. Vladimir Hudolin. Socijalna psihijatrija i psihopatalogija. Priručnik za socijalne radnike. Zagreb, 1982. (2. doponj. izdanje 1987.)
 9. Vladimir Hudolin: Ovisnost o alkoholu. Priručnik za liječnike opće medicine, Zagreb, 1982.
 10. Eduard Klain (glavni urednik):  Uvod u ratnu psihologiju i psihijatriju, Zagreb, 1991.
 11. Puškarić Ranka: Osnove psihopatologije, Zagreb, 1987.
 12. Staniša Nikolić, Eduard Klain, Vesna Vidović: Osnove medicinske psihologije, Zagreb, 1990.
 13. Vladimir Hudolin: Alkohološki priručnik, Zagreb 1991.
 14. Pavao Brajša: Spolnost, dijete, škola, Zagreb, 1991, (2. izdanje 1994.)
 15. Staniša Nikolić: Zaštita duševnog zdravlja mladih, Zagreb, 1993.
 16. Pavao Brajša: Umijeće svađanja, Pula, 1996.
 17. Marija Turk-Kuči i suradnici: Slatinski alkohološki programi 1975.-1995.; V Hudolin,  Alkoholom izazvane patnje: priručnik za rad u klubovima liječenih alkoholičara, Slatina, 1966.
 18. Pavao Brajša, Andreja Brajša-Žganec, Edita Slunjski: Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja, Pula, 1999.
 19. Dubravka Kocijan-Hersigonja, Vera Folnegović-Šmalc: Prepoznavanje, rano otkrivanje i sprečavanje suicidalnostri, Zagreb, 1999.
 20. Vera Folnegović Šmalc, Dubravka Kocijan-Hercigonja, Boško Barac: Prevencija suicidalnosti, Zagreb, 2001.
 21. Rudolf Gregurek, Vera Folnegović-Šmalc: Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja, Zagreb, 2002.
 22. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Jasminka Despot-Lučanin: Naša ljubaznost početak je svakog liječenja: komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika, Zagreb, 2004.
 23. Vlatko Thaller i suradnici. Psihijatrija: suvremene osnove za studente i praktičare, Zagreb, 1999. (2. izdanje 2004.)
 24. Mirjana Pernar, Tanja Frančišković: Psihološki razvoj čovjeka, Rijeka, 2008.
 25. Staniša Nikolić, Vesna Vidović, Marijana Marangunić i Zorana Bujas-Petković: Obitelj – podrška mentalnom zdravlju pojedinca,  Jastrebarsko, 2008.
 26. Ljiljana Kondić, Adinda Dulčić: Crtež i slika u dijagnostici i terapiji, Zagreb, 2009.
 27. Vesna Šengula-Jengić (urednica): Unaprijeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne. Praktikum za djelatnike, Rab, 2009.
 28. Vesna Medved (urednica): Suvremeno razumijevanje i liječenje shizofrenije, 2010.
 29. Dražen Begić i suradnici. Suvremeno liječenje anksioznih: 2010.
 30. Alma Mihaljević- Peleš, Marina Šagud (urednice): Antidepresivi u kliničkoj praksi, Zagreb, 2009.
 31. Slađana Štrkalj-Ivezić: Psihoza. Shizofrenija. Shizoafektivni poremećaj. Bipolarni poremećaj, Zagreb, 2011.
 32. Ante Bagarić, Miroslav Goreta: Psihijatrijsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju, Zagreb, 2012.

Alkoholizam i druge ovisnosti

 1. Vladimir Hudolin: Mala enciklopedija alkoholizma, Zagreb, 1965.
 2. Vladimir Hudolin, Fric Špicer: Alkoholizam i radna sposobnost, Zagreb 1966.
 3. Pavao Brajša: Die Familie des chronischen Alkoholikers, Varaždin, 1971.
 4. Vladimir Hudolin: Što je alkoholizam (Alkoholizam), Zagreb 1979, i 1984.+
 5. Vladimir Hudolin: Klubovi liječenih alkoholičara, Zagreb, 1982.
 6. Vladimir Hudolin: Istina o drogama, Zagreb,1982.
 7. Vladimir Hudolin: Obiteljsko liječenje, Zagreb,  1986.
 8. Pavao Brajša, Đuro Pajić, Nenad Horvat: Liječeni alkoholičar i njegova obitelj u varaždinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zaštiti u zajednici, Varaždin, 1988.
 9. Torre  Robert:  Droge – dugo putovanje kroz noć, Zagreb,  2001.
 10. Jadranko Galić. Uuredio): Zloporaba droga među adolescentima, Zagreb, 2002.
 11. Robert Torre: Propadanje alkoholičara, Zagreb, 2006.
 12. Robert Torre: Oporavak alkoholičara u klubovima liječenih alkoholičara, Zagreb, 2006.
 13. Daniel Buljan:Sprečavanje,prepoznavanje liječenje ovisnosti: djelovanje sredstava ovisnosti na mozak i ponašanje, Zagreb, 2010.
 14. Darko Breitenfeld, Duško Wölfl: Alkoholizam: sprečavanje, liječenje, oporavak, Zagreb, 2010.

Dječja i adolescentna psihijatrija

 1. Marijan Košiček: Psihičke smetnje kod  školske djece, Zagreb, 1966.
 2. Staniša Nikolić: Svijet dječje psihe, Zagreb,1985.
 3. Đurđica Gajer-Piacun: Psihički poremećaji djece i omladine, Zagreb, 1985.
 4. Staniša Nikolić i: Mentalni poremećaji  u djece i omladine, Zagreb, 1988.
 5. Zlatko Bastašić: Lutka ima i srce i pamet, Zagreb, 1988.
 6. Dubravka Kocijan Hercigonja: Hiperaktivno dijete, Jastrebarsko, 1997.
 7. Gordana Buljan-Flander, Dubravka Kocijan-Hercigonja: Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Zagreb, 2003.

Psihoterapija (neuroze i granična stanja)

 1. Stjepan Zimmermann:  Duševni život, Zagreb 1932.
 2. Milan Bedenić: Duševna higijena usvakidašnjem životu, Beograd, Zagreb, 1964 (II. Dop. izdanje)
 3. S. Betelheim, D. Blažević i dr.:Neuroze i njihovo liječenje, Beograd, Zagreb, 1963.
 4. Muradif Kulenović: Neuroze, Zagreb, 1979.
 5. Branko Lang: Psihoterapija i terapijska zajednica alkoholičara, Zagreb, 1982.
 6. Dragan Pavelić: Psihodinamski pristup neurotskom karakteru, Sarajevo, 1982.
 7. Ivan Buzov. Poremećaji ličnosti, Zagreb, 1988.
 8. Muradif Kulenović: Otkrivanje nesvjesnog, Zagreb, 1988.
 9. Ivan Buzov: Psihoanaliza žalovanja,  Zagreb, 1989.
 10. Zdenka Gruden: Psihoterapijska pedagogija, Zagreb, 1990. (4. dopunjeno izdanje 2010.)
 11. Ivan Buzov (urednik): Snovi u psihoterapiji, Zagreb, 1993.
 12. AA.VV.: Što su stres i psihotrauma i kako ih prevladati, Zagreb, 1994.
 13. Vladimir Gruden, Zdenka Gruden: Ožiljci na duši Hrvatske, Zagreb, 1996.
 14. Staniša Nikolić i suradnici: Osnove obiteljske terapije, Zagreb, 1996.
 15. Vladimir Gruden:  Autogeni trening: vježbom do sreće, Zagreb, 1996. (5. izdanje 2004.)
 16. Zdenka Gruden: Edukacija edukatora, Zagreb, 1997.
 17. Vesna Vidović:  Anoreksija i bulimija, Zagreb, 1988.
 18. Vladimir Gruden: Veliki igrač: Srećom do uspjeha, Zagreb1999.
 19. Vladimir Gruden: Sloboda kao ljubav: uspjehom do istine, Zagreb, 1999.
 20. Vladimir Gruden: Budućnost je u nama, Zagreb, 1999.
 21. Staniša Nikolić: Analitička psihodrama, , 2004.-
 22. Zdenka Gruden i Vladimir Gruden: Dijete – škola – roditelj, Zagreb, 2006.
 23. Vladimir Gruden ml., Zdenka Gruden, Vladimir Gruden st: Primijenjena psihoterapija, Zagreb, 2006.
 24. Vlado Jukić i Zoja Pisk (urednici):  Psihoterapija, Zagreb, 2008.

Socijalna psihijatrija i rehabilitacija

 1. N. Peršić, P. Koporčić: Psihijatrija i neurologija u službi zaštite i zdravlja, Zagreb, 1963.
 2. AA.VV., Rehabilitacija i terapija radom u psihijatriji,  Zagreb, 1966.
 3. Nikola Peršić, Petar Draganov, Vasko Muačević:  Problematika rehabilitacije mentalnih bolesnika, Zagreb, 1987.
 4. AA.VV.: Fizička rekreacija u psihijatriji. Zbornik radova, Zagreb, 1971.
 5. AA.VV.: Socijalna psihijatrija, Zagreb, 1971.
 6. Borben Uglešić, Petar Bokun: Socijalno-psihijatrijski aspekt naše ekonomske migracije, Split,  1974.
 7. Vladimir Hudolin, John L. Carleton (urednici):. Social Psychiatry, New York, London,1981.
 8. Zlatko Sabljak: Jutarnja gimnastika, Zagreb, 1982.
 9. Tihomir Perković: Psihijatrijska zaštita. Pristup suvremenoj organizaciji,  Zagreb, 1997.

Psihofarmakolgija i psihofarmakoterapija

Psihofarmakologija i psihofarmakoterapija

 1. Nenad Bohaček (urednik): Psihofarmakologija I. Zbornik, Zagreb, 1968.
 2. Nenad Bohaček: Psihofarmakologija II. Zbornik, Zagreb, 1970.
 3. Nenad Bohaček: Psihofarmakologija III. Zbornik, Zagreb, 1974.
 4. Slobodan Ćuk i dr. (ur.), Psihoaktivno sredstvo i liječnik opće medicine. Zbornik, Zagreb, 1976.
 5.  AA.VV. Ladiomil u liječenju depresija. Zbornik, Zagreb, 1984.
 6. Vera Dϋrrigl, Vera Folnegović-Šmalc  i dr. (ur.): Psihofarmakoterapija, Zagreb, 1987.
 7. Miro Jakovljević, Zdravko Lacković i suradnici: Benzodiazepini u suvremenoj  medicini, Zagreb, 2001.
 8. Miro Jakovljević: Suvremena farmakoterapija shizofrenije, Zagreb,  2001.
 9. Miro Jakovljević: Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina u suvremenoj psihijatriji i medicini, Zagreb, 2006.

Forenzička psihijatrija

 1. Stanislav Župić i M. Medur (ur.): Psihopatske ličnosti i postupak s njima, Zagreb, 1956.
 2. Rudolf Turčin, Karla Pospišil i dr. (ur.): I. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji, Zagreb, 1964.
 3. Ks. Korbar, K. Pospišil-Završki i dr. (ur.): II. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji. Civilno pravni status i problemi zaštite psihijatrijskih bolesnika, Zagreb, 1966.
 4. AA.VV.: III. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji, Zagreb, 1968.
 5. P. Kobe, K. Korbar i dr. (ur.):  IV. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji. Psihopatske ličnosti,  Zagreb, 1971.
 6. V. Palmović, R. Turčin, Ž. Vimpulšek: Medicinska vještačenja u sudskoj praksi, Zagreb, 1976.
 7. Ante Sila, Rudolf Turčin i dr. (ur.): III. tečaj za za usavršavanje iz forenzičke psihijatrije. Zbornik, Zagreb, 1980.
 8. Rudolf Turčin i dr. (ur.): Forenzičko-psihijatrijske aktualnosti, Zagreb, 1984.
 9. Dragica Kozarić-Kovačić: Alkoholičari počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela, Zagreb, 1996.
 10. Miroslav Goreta, Vlado Jukić, Ksenija Turković (ur.): Psihijatrija i zakon, Zagreb, 1998.
 11. Miroslav Goreta, Vlado Jukić (ur.): Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ideje, norme, implementacija, evalvacija, Zagreb, 2000.
 12. K. Turković, M. Dika, M. Goreta, Z. Đurđević: Zakon o zaštiti s duševnim smetnjama. Komentar s prilozima, Zagreb, 2001.
 13. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzičke psihijatrije,   Zagreb, Kutina, 2001.
 14. Miroslav Goreta:  Forensic Psychiatry, Psychoanalysis and criminal Law, Zagreb,  2004.
 15. Miroslav Goreta, Ivana Peko Čović, Nadica Buzina): Psihijatrijska vještačenja. Zbirka ekspertiza. Knjiga prva: Kazneno pravo, Zagreb, 2004.
 16. Miroslav Goreta, Ivana Peko Čović, Nadica Buzina): Psihijatrijska vještačenja. Zbirka ekspertiza. Knjiga druga: Građansko pravo, Zagreb, 2006.
 17. Slađana Štrkalj Ivezić: Psihička bolest: vodič kroz vaša prava, Zagreb, 2006.
 18. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzične psihijatrije 2, Zagreb,, Kutina, 2007.
 19. Miroslav Goreta: Koncept smanjene ubrojivosti u supracionalnomn kaznenom pravu (psihijatrijski pristup), Zagreb, 2008.
 20. Miroslav Goreta: Psihijatrijska vještačenja povrede duševnog integriteta kao oblika neimovinske štete, Zagreb, 2008.
 21. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzične psihijatrije 3, Zagreb, 2009.
 22. Miroslav Goreta: Primjena sile u psihijatrijskom tretmanu, Zagreb, 2009.
 23. Lana Mužinićž, Ljiljana Vukota (ur.): Trretman seksualnih delinkvenata,  Zagreb, 2010.
 24. Miroslav Goreta: Profesionalna odgovornost psihijatra. Pravne teme, Zagreb, 2010.

Zbornici radova

 1. Nikola Peršić i dr. (ur.): Socijalna psihijatrija, Zagreb, 1971.
 2. K. Korbar, M. Lipovac i dr. (ur.): Mentalna bolest i socijalna patalogija. Psihijatrijski i kriminološki aspekti, Zagreb 1970.
 3. AA.VV.; Suvremeni pristup farmakoterapiji depresija. Mjesto maprotilina u psihofarmakološkom liječenju, Zagreb, 1981.
 4. Miljenko Jakupčević i dr. (ur.); Prava i obveze bolesnika (3. svezak), Zagreb, 1984.
 5. Branka Markoci (ur.): Sveobuhvatna zaštita starijih osoba. Zbornik radova sa simpozija 25. godišnjice Odjela za gerontopsihijatriju – Bolnica Vrapče, Zagreb,  1986.
 6. Miro Jakovljević, Muradif Kulenović, Miljenko Jakupčević (ur.): Krizna stanja. Klinika-konzultacija-intervencija, Zagreb, 1986.
 7. Eduard Klain (r.): Ratna psihijatrija i psihologija, Zagreb, 1992.
 8. Zvonimir Knezović, Blaženka Gogić, Dubravka Kocijan-Harcigonja: Hrvatski psihosocijalni program, Zagreb,  2001.
 9. Dragica Kozarić-Kovačić (ur.): Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja, Zagreb, 2001.
 10. Miro Jakovljević, Slobodan Loga i dr.: Ličnost, tjeskoba i depresija u suvremenoj medicini, Zagreb, 2006.
 11. AA.VV.: Bipolarni afektivni poremećaj,  Zagreb, 2007.
 12. Miro Jakovljević i suradnici: Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji, Zagreb, 2008.
 13. AA.VV.: Zbornik radova, Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab, 2010.

Popularna psihijatrija

 1. Berghofer Mladen: Crteži duševnih bolesnika, Bjelovar, 1961.
 2. Marijan Košiček: Ličnost, emocije, sukobi, brak, alkoholizam i radna sposobnost, Zagreb,  1963.
 3. Vlado Škarica (ur.):: Mentalno zdravlje suvremenog čovjeka, Zagreb, 1968.
 4. Mira Alinčić, Pavao Brajša, Đurđica Gajer: Što je dobro znati o razvodu braka, Novi Marof-Varaždin, 1981.
 5. Marijan Košiček: Antiroditelji, Sarajevo-Beograd, 1983.
 6. Pavao Brajša: Sreća ili nesreća u dvoje, Varaždin, 1984.
 7. Pavao Brajša: Rukovođenje kao međuljudski odnos, Varaždin, 1984.
 8. Marijan Košiček: Muškarac u škripcu, Zagreb, 1985.
 9. Marijan Košiček: U okviru vlastitog spola, Zagreb, 1986.
 10. Ljubo Radovančević, Nikola Mandić:  Samoubojstvo i humor, Osijek, 1987.
 11. Pavao Brajša:  Drukčiji pogled na brak i obitelj, Zagreb, 1990.
 12. Pavao Brajša: Menadžerska komunikologija, Varaždin, 1993.
 13. Pavao Brajša: Pedagoška komunikologija, Zagreb, 1993.
 14. Igor Prošev: Popularna psihijatrija, Čakovec, 1994.
 15. Pavao Brajša: Sedam tajni uspješne škole, Zagreb, 1995.
 16. Pavao Brajša: Umijeće razgovora, Pula, 2000. (2. izdanje)
 17. Pavao Brajša: Sedam tajni uspješnog managementa, Zagreb, 1997.
 18. Pavao Brajša: Umijeće ljubavi,  Pula, 1997.
 19. Pavao Brajša:  Umijeće bračnog života,  Zagreb, 1997.
 20. Pavao Brajša: Umijeće snalaženja pomoću eneagrama, Pula, 1998.
 21. Pavao Brajša: Umijeće življenja u dvoje, Pula, 1998.
 22. Pavao Brajša: Sreća i nesreća udvoje, Varaždin, 1999.
 23. Ivan Buzov: Freud i Hrvatska, Zagreb, 2000.
 24. Pavao Brajša: Živjeti demokratski, Kakav se demokrat krije u meni,  Pula, 2001.
 25. Slavko Sakoman: Obitelj i prevencija ovisnosti, Zagreb, 2002.
 26. Tereza Salajpal: Druga strana sjećanja, Zagreb, 2002.
 27. Pavao Brajša: Roditelji i djeca, Zagreb, 2003.
 28. Nenad Horvat: O alkoholizmu – Što, kako i zašto, Varaždin, 2003.
 29. Tereza Salajpal, Darovane spoznaje, Zagreb, 2004.
 30. Silvija Šesto i Vlado Jukć: Ne, hvala!, Zagreb, 2004.
 31. Elvira Koić, Jadranka Apostolovski: Mobbing,  Virovitica, 2005.
 32. Stanislav Feldman: Ljubav na drugi pogled , Zagreb, 2006.
 33. Ema N. Gruber (ur.): Prihvatimo različitosti, Popovača, 2006.
 34. Tereza Salajpal: Ranjeni životi, Zagreb, 2008.
 35. Pavao Brajša: Brak naš svagdašnji, 2009. (2. dop. izdanje)
 36. Nevenka Blažić-Čop, Veljko Đorđević: I vi možete prestati pušiti, Zagreb, 2009.
 37. Slađana Štrkalj Ivezić, Lea Bauman: Shizofrenija – put oporavka,  Zagreb, 2009.
 38. Pavao Brajša: Brak i obitelj iz drugog kuta, Zagreb, 2009.
 39. Slađana Štrkalj-Ivezić: Kako prebroditi depresiju i pobijediti osamljenost, Zagreb, 2010.
 40. Elvira Koić: Pitali ste psihijatra, Virovitica, 2010.

Autorske knjige

 1. Vladimir Hudolin: Alkoholizam i druge ovisnosti, Zagreb, 1973.
 2. Vladimir Hudolin: Bolesti ovisnosti,  Zagreb, 1977.
 3. Merlak Ivo (ur.): 100 godina šibenske Bolnice, Šibenik, 1983.
 4. Ruža Martinčević-Ljumanović: Zdrava i sretna starost.Suvremena gerontologija i gerijatrija, Zagreb, 1985.
 5. Vladimir Hudolin (ur.):Klinička bolnica „Dr Mladen Stojanović“. Zagreb 1845-1985, Zagreb, 1985.
 6. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva III.: Dokumenti, brošure, članci, rukopsi… liječnika šibenskog područja iz razdoblja 1904.-1954. godine, Šibenik, 1992.
 7. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva  VII. Poglavlja iz povijesti bolničke psihijatrije. Saslušajmo i drugu stranu!. Audiatur et altera pars!, Šibenik, 1997.
 8. Maragunić Marijana: Iz ambulante dječjeg psihijatra, Zagreb, 1998.
 9. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva. Liječnici šibenske bolnice: životopisi, biografije, prilozi, 1953.-1982., Šibenik, 2000.
 10. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva X. Liječnici šibenskog područja: znanstveni stručni i drugi radovi. Bibliografija 1883.-1999., Šibenik, 2000.
 11. Miro Jakovljević: Depresivni poremećaji, Zagreb, 2003.
 12. Križo Katinić: Živjeti za smrt, umrijeti za život, Zagreb, 2005.
 13. Pavelić Dragan: O samoći, samovanju i usamljenosti, Zagreb, 2007.+
 14. Bartul Matijaca: Stranputice i putokazi. Ogledi. Medicina, psihijatrija, društvo, Zagreb, 2009.
 15. Norman Sartorius: Borba za duševno zdravlje, Zagreb, 2010.

Bibliografije i riječnici

 1. Vladimir Hudolin: Psihijatrijsko psihološki leksikon,  Zagreb, 1963. ( 2. izdanje1968.)
 2. Vladimir Hudolin i suradnici: Jugoslavenska bibliografija alkoholizma,  Zagreb, 1964.
 3. Vladimir Hudolin i suradnici: Jugoslavenska bibliografija alkoholizma II, Zagreb, 1966.
 4. Vladimir Hudolin. Rječnik psihijatrijskog nazivlja, 3. izdanje, Zagreb 1985.
 5. Vladimir Hudolin: Rječnik ovisnosti, Zagreb, 1987.
 6. Maja Lipovac (ur.):  Bibliografija publiciranih radova suradnika. Psihijatrijska bolnica Vrapče 1885-1979, Zagreb, 1979.
 7. Vera Folnegović-Šmalc i dr. (ur.): Bibliografija publiciranih radova suradnika Psihijatrijske bolnice Vrapče 1879-1999, Zagreb, 1999.
 8. Vlado Jukić i dr. (ur.): Zbornik sažetaka magisterija, doktorata i radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka zaposlenika Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb, 2004.
 9. Danijel Buljans (ur.): Bibliografija radova. Klinika za psihijatriju. Klinička bolnica „Sestre Milosrdnice. Zagreb 1846-2010, Zagreb, 2010.

Spomenice, monografije

 1. Boško Niketić, Stanislav Župić (ur.): Stenjevec. Državna bolnica za duševne bolesti 1879.-1933. Spomenica, Zagreb, 1933.
 2. R. Turčin i dr. (ur.): Psihijatrijska bolnica Vrapče  1879- 1979, Zagreb, 1979.
 3. Jovan Bamburač (ur.): Neuropsihijatrijska bolnica “Dr. Ivan Barbot” u Popovači 1934.-1984, Popovača, 1984.
 4. Pavao Brajša: Bajnski Dvori. Neobični razvoj jedne obične psihijatrije, Varaždin, 1986.
 5. A. Sila i dr. (ur.): Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče 1879–1979–1989, Zagreb, 1989.
 6. Vlado Jukić, Bartul Matijaca (ur.): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879 -1999. Zagreb, 1999.
 7. Ljubomir Hotujac, Vlado Jukić (ur.): Pola stoljeća Nikole Peršića u hrvatskoj psihijatriji, Zagreb,  2001.
 8. Marijana Marangunić(ur.): Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež 1971.-2001., Zagreb, 2001.
 9. Sjećanja. 50 godina postojanja i rada Psihijatrijske bolnice Rab, Rab, 2005.
 10. Ruth Betlheim, Gordana Lerotić(ur.): Stjepan Betlheim: radovi, pisma, dokumenti, 1898.-1970., Zagreb, 2006.
 11. Duško Wölfl(ur.): Vladimir Hudolin i njgovo djelo. Zbornik radova, Rijeka 2007.
 12. Psihijatrijska bolnica Vrapče hram čovječnosti. 130 godina u službi svojih pacijenata, Zagreb, 2009.

Hrvatski psihijatri kao autori

Hrvatski psihijatri kao autori značajnih poglavlja u stranim ili domaćim knjigama, pisci predgovora, prijevoditelji psihijatrijskih knjiga

 1. Ljubomir Hotujac, prijevod i komentar: M. Gossop, M. Grant., Zlouptreba sredstava ovisnosti, Zagreb, 1992.
 2. Bartul Matijaca: Predgovor knjizi: Tajna stigmatizacije, Zagreb, 2009.
 3. Vera Folnegović-Šmalc struična suradnica hrv. Izdanja: Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, Zagreb, 1999.

Beletristika hrvatskih psihijatara (Umjetničke knjige)

 1. Zvonimir Sušić, Stanislav Župić: Vraćanje u život, Zagreb, 1938.
 2. Stanislav Župić: Nazorove pjesničke čežnje, Zagreb, 1946.
 3. Stanislav Župić: Vladimir Nazor ,  Zagreb, 1968.
 4. Bartul Matijaca: Trag zaveslaja, Zagreb, 1990.
 5. Bartul Matijaca: Crno more, Zagreb, 2001.
 6. Dragan Pavelić: Bosanski ljetopis 1992.-1993.. Zagreb, 1994.
 7. Dragan Pavelić: Sarajlije,  Zagreb, 2001.
 8. Dragan Pavelić: Le Chapelet de Visoko, Zagreb, 2005.
 9. Dragan Pavelić: Priče iz Ilduzina jastuka, Zagreb, 2008.
 10. Dragan Pavelić: Proljeće u Karolinentalu, Zagreb, 2009.
 11. Duško Matas: Vodene trave“, haiku poezija, Zagreb, 1991.
 12. Duško Matas, Nada Žiljak: Vrh planine Mountain top, haiku poezija, Zagreb, 1998.
 13. Duško Matas: Ljubavna priča, haiku poezija, Zagreb, 1999.
 14. Tereza Salajpal:  Riječi…slike…čuvstva, Koprivnica, 2004.
 15. Tereza Salajpal: Unutarnji krajolici, Zagreb, 2005.
 16. Tereza Salajpal: Trenuci, tragovi, traganja, Zagreb, 2006.
 17. Tereza Salajpal: Golski spomenar,  Koprivnica, 2007.
 18. Tereza Salajpal:  Na drevnim stazama,  Koprivnica, 2007.
 19. Tereza Salajpal: Unutranje putovanje, Zagreb, 2009.
 20. Tereza Salajpal: Tragom srca, Koprivnica, 2010.
 21. Damir De Zen, Odjeci intime, Zagreb, 2011.