Tečaj “Mentalno zdravlje žena”

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski faklutet Osijek, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Osijek organizira Program stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Mentalno zdravlje žena“. Voditeljica tečaja doc. prim. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med. Tečaj će se održati u Osijeku 27. i 28. veljače 2015. na Medicinskom fakultetu Osijek u Videokeonferencijskoj dvorani, III kat.

PROGRAM TEČAJA