Transkranijalna magnetska stimulacija Workshop

Prvi regionalni Workshop s međunarodnim sudjelovanjem “Liječenje psihijatrijskih i neuroloških bolesti primjenom transkranijalne magnetske stimulacije” održati će se 1. i 2. ožujka 2018. godine u dvorani „MD Grmek“ i Laboratoriju za TMS Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, Jankomir 11, 10090 Zagreb. Edukativne radionice i predavanja eminentnih međunarodnih i domaćih predavača održati će se u organizaciji Hrvatskog društva za neuromodulaciju mozga, udruge PIN i Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan.

Prijaviti se možete na : iva.simunic@btravel.pro; daria.jagic@pbsvi.hr; pbsvi@pbsvi.hr

PROGRAM DOGAĐANJA