Znanstveni skup: Od nasilja do dijaloga

Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Posvećen sjećanju na doajene psihoanalitičke znanosti u Republici Hrvatskoj – Stjepanu Betlheimu i Duški Blažević

OD NASILJA DO DIJALOGA

Organizatori: Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta KBC Zagreb

Voditelji znanstvenog skupa: prof.dr.sc. Vlasta Rudan i doc.dr.sc. Darko Marčinko

Datum održavanja: 25. i 26. travanj 2014.g.

Mjesto održavanja: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 10 000 Zagreb, Strossmayerov trg 14

Namjera znanstvenog skupa je prikazati suvremene spoznaje o porijeklu nasilnosti i nasilja temeljene na psihodinamskom razumijevanju te nalazima kognitivne znanosti i neurobiologije. Raspravljat će se o psihičkoj traumi u pojedinca i traumi u društvu i kulturi te njihovim dugotrajnim emocionalnim i psihičkim posljedicama, o utjecaju traume na sposobnost mentalizacije bitne za prepoznavanje odvojenosti umova, bez koje je bitno otežano provođenje dijaloga. Bit će govora i o konceptu triangulacije i mentalnog prostora neophodnog za doživljaj pojedinca kao autonomne osobe i participanta u dijalogu te mogućnosti upotrebe simboličke („kao da“) umjesto „konkretizirane“ metafore koja može biti podloga nasilnom činu. Također će se raspravljati o mogućnostima reparacije na individualnom i opće društvenom planu, vezane uz različita traumatska iskustva kao i o karakterološkim i forenzičkim aspektima nasilja. Namjera je skupa stručnjacima osvijestiti nasilje kao rastući socijalni i medicinski problem. Osim iznošenja relevantnih spoznaja o ovom problemu, govorit će se i o mogućnostima prevencije i liječenja nasilnosti i nasilja. Također želimo prezentirati rezultate vlastitog rada kroz kliničke primjere (u radionicama skupa) uz rezultate originalnih istraživanja koje smo prikupili u proteklom vremenskom razdoblju.

Skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, obiteljske, školske medicine i javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, školskim pedagozima kao i svima zainteresiranim za ovu temu.

Za potrebe znanstvenog skupa bit će objavljena knjiga naziva “Od nasilja do dijaloga”, u izdanju Medicinske naklade. Knjigu je moguće kupiti tijekom održavanja znanstvenog skupa.

Program znanstvenog skupa:

 

Petak, 25. travnja 2014.

08.15 – 09.00 Registracija sudionika skupa
09.00 – 09.30 Otvaranje skupa i uvodne riječi:

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU
Akademik Davor Miličić, Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

09.30 – 09.45 Prof.dr.sc. Mate Mihanović – Fragmenti iz života i rada Stjepana Betlheima i Duške Blažević
09.45 -10.15 Prof.dr.sc. Miro Jakovljević – Ljudska priroda, patnja i agresivnost iz različitih perspektiva
10. 15 – 10.45 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan – Vanjska opasnost i unutarnja prijetnja
10.45 – 11.15 Doc.dr.sc. Darko Marčinko – Mentalizacija i dijalog

11.15 – 11.40 Diskusija
11.40 – 12.00 Pauza za kavu

12.00 – 12.30 Prof.dr.sc. Mirela Vlastelica – Agresija i acting out
12.30 – 13.00 Prim.dr.sc. Vedran Bilić – Sram kao okidač za nasilje
13.00 – 13.30 Diskusija

13.30 – 14.30 Pauza za ručak

14.30 – 15.00 Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek – „Igranje s dinamitom“ – nasilnik u grupi
15.00 – 15.30 Prof.dr.sc. Ivo Urlić – Oprost i pomirenje – je li dialog moguć?
15.30h – 16.00 Diskusija

16.00 – 16.30 Pauza za kavu

16.30 – 17.00 dr Stanislav Matačić – Perverzni um – nasilje na filmu
17.00 – 19.30 Film: Povijest nasilja, redatelj: David Cronenberg
19.30 – 20.00 Diskusija

 

Subota, 26. travnja 2014.

09.00 – 09.30 Prof.dr.sc. Vlasta Rudan – Metafora i nasilni čin
09.30 – 10.00 Prim.dr.sc. Miroslav Goreta – Forenzički aspekti nasilja
10.00 -10.30  Prof.dr.sc. Dragan Pavelić – „Dobro“ ili „loše“, temelji ljudskog iskustva

10.30 – 11.00 Pauza za kavu

11.00 – 12.00 Radionica 1, voditelji: prof.dr.sc. Mirela Vlastelica i prim.dr.sc. Vedran Bilić – Dijalog među partnerima
12.00 – 13.00 Radionica 2, voditelji: prof.dr.sc. Vlasta Rudan i doc.dr.sc. Darko Marčinko – Sposobnost za dijalog: od dijade do trijade

13.00 – 13.30 Evaluacija skupa

 

KOTIZACIJA
Kotizacija skupa iznosi 600,00 kuna za specijaliste psihijatrije, školske medicine, javnog zdravstva i drugih medicinskih specijalnosti te kliničke psihologe. Za specijalizante psihijatrije, školske medicine, javnog zdravstva, socijalne padagoge, školske pedagoge i psihologe, rehabilitatore, logopede i druge učesnike kotizacija iznosi 300,00 kuna. Umirovljenici i studenti oslobođeni su plaćanja participacije.

Uplate se trebaju izvršiti na žiro račun Hrvatskog društva za psihoanalitičku psihoterapiju, broj žiro računa: HR 4524020061100090380 Erste banka s naznakom za Znanstevni skup „Od nasilja do dijaloga” ili pri registraciji skupa kod mr.sc.Milke Kvakić. U slučaju ranije uplate potrebno je sa sobom donijeti priznanicu o izvršenoj uplati.

Znanstveni skup će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore kao i Hrvatske psihološke komore.

 

Prijave za Skup, molimo poslati tajnicama znanstvenog skupa:
dr.Maja Šeparović Lisak, E-mail: mseparoviclisak@gmail.com
dr.sc. Milena Skočić Hanžek, E-mail: milena.skocic@gmail.com
Tel. 01-2376449
Fax. 01-4811703

Prijava i registracija će biti moguće i pri dolasku na skup.

 

PRISTUPNICA